Menu

CENTIRO

Hem Referenser CENTIRO

Beskrivning

Centiro är en ledande innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Centiros lösningar används av ledande företag och varumärken i mer än 125 länder. Huvudkontoret är en toppmodern fastighet i företagsparken i Viared, Borås och består av 2 huskroppar.

Uppdrag

Elektrokyl Energiteknik har ett löpande samarbete med Centiro där vi utför fastighetsservice inom kyla, värme och ventilation. Vi arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering där vi analyserar och lokaliserar avvikande saker fastigheten, som vi sedan optimerar och åtgärdar för maximal energibesparing.

Utfört arbete

Förutom det löpande serviceavtalet där vi säkerställer att fastigheten fungerar som den ska och sparar energi, har vi även levererat kylmaskiner till restaurangdelen i fastigheten samt installerat bergvärme i hus 2.

Resultat

Resultatet av vårt löpande arbete är en välmående fastighet utan driftstopp och onödiga kostnader. Centiro fokuserar på miljö och energi för både sina fastigheter och affärsverksamheter och ligger i framkant gällande utvecklingen. De är certifierade i Miljöbyggnad guld, vilket innebär att de innehar en byggnad med uttalad miljöprofil. En sådan certifiering ställer höga krav och vi på Elektrokyl Energiteknik tycker det är både bra och roligt att Centiro valt att satsa rejält på miljö- och energibesparing, vilket också underlättar för oss att göra ett bra jobb.

Utfört arbete

Energieffektivisering Kyla Ventilation VVS
Follow Us: