Menu

Fastighetsautomation samt energioptimering i fastigheter

Visste du att vi på Elektrokyl Energiteknik AB har en egen styrservice-avdelning?

Vi erbjuder styrtekniska lösningar för både små och stora projekt. Mindre projekt utförs i egen regi medan vi vid större uppdrag vanligtvis agerar som underentreprenör. Styrning innebär att vi bygger ett system där vi kan styra värmepumpar, kylmaskiner och ventilationsaggregat med samma DUC. Vi kan helt enkelt styra ditt inneklimat 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Om våra analytiker upptäcker något avvikande skickar vi ut informationen och eventuell montör för att åtgärda problemet.

Vi kan leverera kompletta styrskåp till din fastighet. Vid behov kan vi komplettera ditt system med till exempel rumsgivare så att anläggningen kan optimeras.

Follow Us: