Menu

Vi skapar rätt klimat med komfortkyla

Behöver din livsmedelsbutik en ny varukyl eller har du kanske funderat på hur ni kan skapa en egen klimatkammare? Vi på Elektrokyl Energiteknik AB hjälper dig.

Vi utför allt inom kyla, det innefattar bland annat varukylar i livsmedelsbutiker, skolkök, AC/komfortkyla och industriella applikationer i processindustrin. Vi arbetar även med naturliga köldmedier såsom CO2-anläggningar. Elektrokyl Energiteknik AB tar ett helhetsansvar och kan med spetskunskap möta dina behov och förväntningar gällande allt från projektering och installation till service och eventuell återvinning. Oavsett kylanläggning och omgivning ställs det höga krav på temperatur och extrema klimatvariationer. Vi hjälper även till att återvinna värmen som varje kylmaskin avger. Det kan återvinnas till luft i ventilationssystem, uppvärmning av fastighet eller vidare ner i berget/marken för lagring och användning av en bergvärmepump. Då oftast med högre verkningsgrad än brukligt.

För oss på Elektrokyl Energiteknik AB är det viktigt att se helheten och kundens fulla behov. Vi har rätt kompetens och erfarenhet för att erbjuda alla typer av kylanläggningar.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Follow Us: