Menu

Har du koll på vad en klimatkammare kan bidra med?

En klimatkammare kan bland annat användas som testkammare för att testa material och allmän utrustning. Dessutom kan du stressa fram eventuella reaktioner på materialet eller produkten, det innefattar allt från reaktioner av buller, skakningar, snabba temperaturförändringar samt yttre påverkan.

Klimatkammare – för både människa och miljö

En klimatkammare har flera olika användningsområden och går att användas av alla som har ett behov av odling eller testning av olika reaktioner på material. Utöver att minska transporter har du också möjlighet att tillhandahålla en egen växtodling i anslutning till butiken eller annan fastighet. En klimatkammare är bra utifrån flera olika miljöaspekter, minskad vattenkonsumtion, färre transporter och även risken för övergödning. Ta din närodling till nästa nivå genom att skapa en unik klimatanpassad miljö efter varorna du önskar att odla.

Oavsett syfte med installationen av en klimatkammare ansvarar vi för planeringen, rätt temperatur, solljus och självklart återvinningsprocessen av värmen som går att utvinna i samband med en klimatkammare. Önskar du driva din anläggning med solenergi bistår vi även med det.

Tänk ett steg längre – kontakta oss på Elektrokyl Energiteknik AB redan idag så berättar vi mer om framtiden.

Follow Us: