Menu

ENERGI, OVK & RADONMÄTNING

Energioptimering, energideklaration och funktionskontroller av ventilationssystem samt radonmätning.

Vill du sänka dina kostnader genom energieffektiva lösningar? Vi utför såväl energioptimering och energideklaration som funktionskontroller av ventilationssystem – alltid med fokus på energieffektivisering.

Alla fastigheter behöver en energideklaration. Vi utför en välgrundad undersökning och analys för att kontrollera att fastigheten ligger inom de rätta värdena. Finns det vissa anmärkningar eller åtgärder som krävs för att ligga inom det rekommenderade gränsvärdena genomför vi en energioptimering. Oavsett om du ska genomföra energioptimering på grund av energideklaration eller för att du direkt vill sänka dina elkostnader hjälper vi dig med energieffektiva lösningar som gynnar både dig, plånboken och miljön.

Minska dina driftkostnader med OVK

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är ett lagkrav för fastighetsägare. Beroende på fastighetens storlek ska dessa kontroller genomföras vartannat år eller vart femte år. Det vi  på Elektrokyl Energiteknik AB gör är att vi säkerställer att ventilationssystemet och inomhusklimatet uppfyller de krav som ställs på fastigheten. Många ventilationssystem har brister, vilket kan leda till ett dåligt inomhusklimat med alldeles för höga driftkostnader. Det är upp till dig som fastighetsägare att se till att OVK genomförs regelbundet. Skulle våra funktionskontroller visa att åtgärder krävs i fastigheten finns vi tillhands även för dessa.

Vi genomför även radonmätningar och radonsanering om det skulle krävas. Trots att radon varit förbjudet sedan 1975 och är ett hälsobekymmer förekommer det fortfarande i vissa byggnader och fastigheter. Vi kommer ut och tar ansvar. Det innebär att vi utför en utredning och mätning för att sedan genomföra en eventuell radonsanering.

På Elektrokyl Energiteknik AB är vi certifierade att genomföra såväl energideklaration och energioptimering som OVK och funktionskontroller. Kontakta oss så berättar vi mer.

Energi

OVK

Radonmätning

Follow Us: