Menu

BORÅS KONGRESS

Hem Referenser BORÅS KONGRESS

Beskrivning

Borås Kongress är ett modernt hus präglat av öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och en hög grad av funktionalitet. De erbjuder över 20 olika möteslokaler med plats för allt från 2 upp till 1000 personer. Borås Kongress har även ett toppmodernt fullt utrustat storkök som klarar att möta kraven för alla tänkbara arrangemang, och byggnaden är certifierad enligt Greenbuilding.

Uppdrag

Elektrokyl Energiteknik fick uppdraget att projektera och installera ventilation i samband med om- och tillbyggnaden av Borås Kongress. Utöver ventilationsarbetet skulle även kökskylar med värmeåtervinning levereras.

Utfört arbete

Uppdraget som påbörjades 2016 innebar att vi skulle säkerställa en bra och komfortabel ventilation för hela fastigheten. Vi genomförde arbete i samtliga utrymmen, allt från mindre mötes- och konferensrum till den stora kongressalen med plats för upp till 1000 personer och storköket. Till det sistnämnda levererade vi även kylar till både kyl- och frysrummen.

Resultat

Om- och tillbyggnaden färdigställdes 2018 tillsammans med installation av ventilationen i hela fastigheten. Elektrokyl Energiteknik såg till att samtliga utrymmen och rum idag har en väl fungerande ventilation med bra luft och hög komfort för besökarna,

Utfört arbete

Energieffektivisering Kyla Ventilation VVS
Follow Us: